Representantforslag om opprettelse av antislaveri-dag i Norge

Dokument 8:53 S (2011-2012), Innst. 242 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Dagfinn Høybråten, Geir Jørgen Bekkevold, Laila Dåvøy, Rigmor Andersen Eide Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 17.04.2012 Innst. 242 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Storitnget har drøftet et forslag fra representanter fra Kristelig Folkeparti om opprettelse av en antislaveri-dag i Norge. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.04.2012

   Behandlet i Stortinget: 10.05.2012