Representantforslag om finansieringsplan og organisatorisk opprydningen etter naturkatastrofene i 2011/2012

Dokument 8:49 S (2011-2012), Innst. 209 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Åge Starheim, Bård Hoksrud, Harald T. Nesvik, Ingebjørg Amanda Godskesen, Jan-Henrik Fredriksen Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 06.03.2012 Innst. 209 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Med bakgrunn i representantforslag fra FrP har Stortinget drøftet og tatt stilling til flere forslag knyttet til ekstremvær, flom og ras i 2011/2012 og finansieringen knyttet til gjenoppbygging av offentlig eid infrastruktur i den forbindelse. Stortinget har, med ulikt flertall, vedatt å ikke bifalle forslagene i representasjonsforslaget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.03.2012

   Behandlet i Stortinget: 29.03.2012