Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Kongeriket Bahrain

Prop. 37 S (2011-2012), Innst. 154 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 19.01.2012 Innst. 154 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har samrøystes gitt samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Noreg og Bahrain om opplysningar i skattesaker.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.01.2012

   Behandlet i Stortinget: 31.01.2012