Endringer i Stortingets forretningsorden - behandling av anmodningsforslag som fremmes i tilknytning til lovforslag

Innst. 446 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 29.09.2011 Innst. 446 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Vedtatt en endring i Stortingets forretningsorden § 30 fjerde ledd, som nå lyder: "Når det under behandlingen av et lovforslag blir fremmet et forslag som inneholder en anmodning til regjeringen, skal forslaget som hovedregel behandles sammen med lovforslaget ved første gangs behandling av dette. Slike anmodningsforslag som forutsetter et bestemt resultat av behandlingen av lovforslaget, skal likevel føres opp på dagsordenen som egen sak til behandling etter at Stortinget har avsluttet behandlingen av lovforslaget."

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.09.2011

   Behandlet i Stortinget: 11.10.2011