Representantforslag om bedre beskyttelse av barn som er utsatt for menneskehandel.

Dokument 8:157 S (2010-2011), Innst. 257 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André Oktay Dahl, Linda C. Hofstad Helleland, Michael Tetzschner, Sonja Irene Sjøli Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 24.04.2012 Innst. 257 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag om bedre beskyttelse av barn som er utsatt for menneskehandel. Forslaget ble vedtatt vedlagt protokollen og det vises i denne sammenheng til Prop 43 L (20011-2012) Endringer i barnevernloven jf. Innst. 250 S (2011-2012).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.04.2012

   Behandlet i Stortinget: 10.05.2012