Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2009

Innst. 330 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 11.05.2011 Innst. 330 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forelegg fra regjeringen om overenskomster inngått med fremmede makter eller internasjonale organisasjoner i 2009. Saken ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.05.2011

   Behandlet i Stortinget: 24.05.2011