Representantforslag om momskompensasjon for borettslag som er en del av det kommunale helse- og omsorgstilbudet

Dokument 8:113 S (2010-2011), Innst. 319 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bent Høie, Jan Tore Sanner, Sonja Irene Sjøli Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 05.05.2011 Innst. 319 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Høyre om momskompensasjon for borettslag og sameier som en del av det kommunale helse- og omsorgstilbudet. Flertallet vedtok i tråd med finanskomiteens tilrådning at forslaget vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.05.2011

   Behandlet i Stortinget: 19.05.2011