Støttemeny
Hovedmeny
Søk
Lokalmeny
Hovedinnhold
Bunntekst
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller – for å forminske.
Skriv ut siden Skriv ut    Meld feil Meld feil      

Motivasjon - Mestring - Muligheter. Ungdomstrinnet

Meld. St. 22 (2010-2011), Innst. 145 S (2011-2012)

Hvor er saken nå?

1
Melding
2
Komite-
behandling
3
Debatt og vedtak
Stortinget har ferdigbehandlet saken.
Melding fra Kunnskapsdepartementet
Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Vedtak i korthet

Stortinget har sluttet seg til forslagene i stortingsmeldingen "Motivasjon, mestring og muligheter" om ungdomstrinnet i grunnskolen. Undervisningen skal bli mer praktisk rettet og variert. Et eget program skal utvikle god klasseledelse.Valgfag med tverrfaglige tema blir innført, med start på 8. trinn høsten 2012. En 5-årig strategi skal sikre gjennomføringen av tiltakene.

Behandling og vedtak

Saken er ferdigbehandlet
Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg
Voteringsoversikt
Vedtak og henstillinger

Behandling og innstilling

Innstilling ble avgitt den 19.12.2011
Behandlet i Stortinget: 09.01.2012

Se andre saker om samme tema:

Grunnskole

Følg saken

1 Melding

Fra Kunnskapsdepartementet
Grunnlag for saken
Meld. St. 22 (2010-2011)
Fremmet i statsråd 29.04.2011
Referert 02.05.2011

2 Komitebehandling

Tildelt komité 02.05.2011
Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
Høring: 10.10.2011, Program
Anmodningsfrist: 12.09.2011, kl. 10.00
Saksordfører: Anne Tingelstad Wøien (Sp)
Innstilling avgitt 19.12.2011
Innst. 145 S (2011-2012)

3 Debatt og vedtak

Stortinget
0026 Oslo
Sentralbord 23 31 30 50

Stortingets
informasjonstjeneste
Telefon 23 31 33 33

 

Ansvarlig redaktør: Eli Pauline Fiskvik
Nettredaktør: Lars Henie Barstad
Om stortinget.no  Åpne data på Stortinget