Noregs deltaking i Europarådet i 2010

Meld. St. 20 (2010-2011), Innst. 332 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 18.05.2011 Innst. 332 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet melding til Stortinget om Norges deltakelse i Europarådet i 2010.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.05.2011

   Behandlet i Stortinget: 24.05.2011