Riksrevisjonens undersøkelse av resultatorienteringen i norsk bistand

Dokument 3:4 (2010-2011), Innst. 104 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 06.12.2011 Innst. 104 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av resultatorienteringen i norsk bistand. Undersøkelsen omfatter både bilateral og multilateral bistand samt bistand kanalisert gjennom NGOer. Riksrevisjonen peker blant annet på mangler i oppfølgingen av korrupsjon. Komiteen mener det er viktig at bistandsmidlene når frem til de utpekte målgruppene og at de gir resultater i henhold til politisk vedtatte målsettinger. Resultat- og kvalitetssikering må derfor stå sentralt i bistands- og utviklingsarbeidet. Komiteen mener at norske bistandsmidler bør kanaliserer til multilaterale organisasjoner som er effektive, har høy måloppnåelse og hvis arbeid er i tråd med norske utviklingspolitiske prioriteringer. Komiteen bemerker at undersøkelsen primært daterer seg til 2007 og at departementet og NORAD i en del av de sakene som blir tatt opp har endret rutiner etter at undersøkelsene ble gjennomført. Innstillingen er vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2011

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2011