Samtykke til at Noreg sluttar seg til avtalen om utviding av IMFs multilaterale innlånsordning "New Arrangements to Borrow" (NAB)

Prop. 58 S (2010-2011), Innst. 174 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 13.01.2011 Innst. 174 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har sluttet seg til avtalen om utvidelse av IMFs multilaterale innlånsordning "New Arrangements to Borrow" (NAB).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.01.2011

   Behandlet i Stortinget: 17.01.2011