Representantforslag om styrking av rettigheter for veteraner etter internasjonale operasjoner. Endringer i forsvarspersonelloven

Dokument 8:28 LS (2010-2011), Innst. 183 L (2010-2011)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Gjermund Hagesæter, Jan Arild Ellingsen, Øyvind Vaksdal, Per Sandberg Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 02.02.2011 Innst. 183 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om å styrke rettighetene for veteraner fra internasjonale operasjoner og gjennomføre endringer i forsvarspersonelloven. Stortingsflertallet bestående av representanter fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet vedtok med 49 mot 47 stemmer å avvise forslaget og vedlegge det protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.02.2011

   Behandlet første gang i Stortinget 08.02.2011