Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2011 (Fullmakt til å ta opp statslån)

Prop. 1 S Tillegg 4 (2010-2011), unntatt romertall VI, Innst. 2 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 19.11.2010 Innst. 2 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet finansinnstillingen for 2011. Med få endringer ble regjeringens forslag til statsbudsjett for 2011 vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.11.2010

   Behandlet i Stortinget: 25.11.2010