Hjelp til flomofre i Pakistan

Prop. 10 S (2010-2011), Innst. 92 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 24.11.2010 Innst. 92 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget vedtok enstemmig regjeringens forslag til tilleggsbevilgning i 2010 for hjelp til flomofre Pakistan

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.11.2010

   Behandlet i Stortinget: 03.12.2010