Representantforslag om en stortingsmelding om en helhetlig energipolitikk

Dokument 8:26 S (2010-2011), Innst. 220 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Elisabeth Røbekk Nørve, Frank Bakke-Jensen, Nikolai Astrup, Siri A. Meling, Øyvind Halleraker Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 17.02.2011 Innst. 220 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Høyre om å be regjeringen i løpet av 2011 legge frem en stortingsmelding om en helhetlig energipolitikk, hvor energiforsyning, klimautfordringen og næringsutvikling sees i sammenheng. Forslaget fikk ikke støtte fra regjeringspartiene, og er vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.02.2011

   Behandlet i Stortinget: 24.02.2011