Representantforslag om å forby offentliggjøring av skattelistene

Dokument 8:15 S (2010-2011), Innst. 192 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Christian Tybring-Gjedde, Ulf Leirstein Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 03.02.2011 Innst. 192 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om forbud mot offentliggjøring av skattelistene, i kombinasjon med en ordning med konsesjon for tilgang til skattelistene ved konkret behov for informasjon om den enkelte skattyter. Forslaget ble besluttet vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.02.2011

   Behandlet i Stortinget: 22.02.2011