Representantforslag om å innføre en panteordning for miljøfarlig avfall

Dokument 8:5 S (2010-2011), Innst. 242 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Abid Q. Raja, Trine Skei Grande Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 10.03.2011 Innst. 242 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Venstre om å innføre en panteordning for miljøfarlig avfall. Forslaget ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.03.2011

   Behandlet i Stortinget: 21.03.2011