Valg av to medlemmer til Stortingets ansvarskommisjon

Innst. 375 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 30.09.2010 Innst. 375 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har gjenoppnevnt Ellen Holager Andenæs og Gunnar Larsen som medlemmer av Stortingets ansvarskommisjon for tiden fram til 1. juni 2016.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.09.2010

   Behandlet i Stortinget: 11.10.2010