Representantforslag om bedre forebyggende tiltak for å hindre unges rekruttering til kriminalitet

Dokument 8:159 S (2009-2010), Innst. 48 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André Oktay Dahl, Anders B. Werp, Elisabeth Vik Aspaker, Jan Tore Sanner, Trond Helleland Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 09.11.2010 Innst. 48 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet forslag fra representanter fra Høyre om bedre forebyggende tiltak, tidligere og tydeligere reaksjon for å hindre unges rekruttering til kriminalitet. Forslagene fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.11.2010

   Behandlet i Stortinget: 16.11.2010