Fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2010

Meld. St. 18 (2009-2010), Innst. 97 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 25.11.2010 Innst. 97 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har debattert et melding fra Regjeringen om fiskeriavtaler Norge har inngått med andre land for 2010 og fikset etter avtalene i 2008 og 2009. Stortinget har enstemmig vedtatt å legge meldingen ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.11.2010

   Behandlet i Stortinget: 09.12.2010