Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning 2009

Dokument 5 (2009-2010), Innst. 262 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Ombudsmenn Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 25.05.2010 Innst. 262 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen årsmelding fra Ombudsmannsnemnda for Forsvaret. I årsmeldingen gjøres det rede for nemndas arbeid i 2009. Komiteen påpeker at nemnda har tatt opp mange viktige forhold og gjennomført mange omfattende befaringer ved Forsvarets forskjellige anlegg.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.2010

   Behandlet i Stortinget: 02.06.2010