EØS-avtala av EU-programmet om samverknadsløysingar for europeisk offentleg forvalting ISA (2010-2015)

Prop. 110 S (2009-2010), Innst. 260 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 25.05.2010 Innst. 260 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har samtykka om innlemming i EØS-avtala av EU-programmet om samverksløysingar for europeisk offentleg forvaltning. Programmet opnar for at norske offentlege etatar kan nytte felles elektroniske løysingar på linje med EU sine medlemmer utan meirkostnader eller meiradministrasjon.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.2010

   Behandlet i Stortinget: 31.05.2010