Representantforslag om flytting av inntaket til Verma kraftverk i Møre og Romsdal

Dokument 8:73 S (2009-2010), Innst. 282 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Elisabeth Røbekk Nørve, Siri A. Meling Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 27.05.2010 Innst. 282 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra Høyre om flytting av inntaket til Verma kraftverk i Møre og Romsdal. Forslaget fikk støtte fra medlemmene fra Fremskrittspartiet, Høyres og Kristelig Folkeparti - og ble ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.2010

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2010