Lån frå den norske staten til den latviske staten

Prop. 112 S (2009-2010), Innst. 244 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 06.05.2010 Innst. 244 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig samtykket i at den norske stat i 2010 kan inngå en avtale om lån til den latviske stat innenfor en ramme på 378 mill. euro, i samsvar med dei vilkårene som det er gjort rede for i Prop. 112 S (2009–2010). For 2010 har Stortinget bevilget 1,8 mrd. kroner til Latvia. Bakgrunnen er at Latvia 23. desember 2008 inngikk en avtale om et stabiliseringsprogram med Det internasjonale valutafondet (IMF) for å håndtere en akutt finans- og betalingsbalansekrise. Målsettingen med IMF-programmet er å stabilisere den makroøkonomiske situasjonen i landet blant annet ved å støtte Latvias valutakurspolitikk gjennom økte valutareserver, stabilisering av banksektoren og sikre statsfinansene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.05.2010

   Behandlet i Stortinget: 25.05.2010