Rettferdsvederlag frå statskassa

Prop. 63 S (2009-2010), Innst. 138 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 09.02.2010 Innst. 138 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.02.2010

   Behandlet i Stortinget: 04.03.2010