Endringer i Stortingets forretningsorden mv.

Innst. 61 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 27.11.2009 Innst. 61 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.11.2009

   Behandlet i Stortinget: 04.12.2009