Riksvalgstyrets avgjørelse av klage ved stortingsvalget 2009

Innst. 51 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 25.11.2009 Innst. 51 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.11.2009

   Behandlet i Stortinget: 03.12.2009