Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Fullmaktskomiteen

Velg å se:

Komiteens medlemmer

Komitémedlemmer
Verv Navn Parti Periode
Leder Hansen, Svein Roald A 02.10.2017-30.09.2021
Første nestleder Schou, Ingjerd H 02.10.2017-30.09.2021
Andre nestleder Leirstein, Ulf FrP 02.10.2017-30.09.2021
Medlem Bastholm, Une MDG 02.10.2017-30.09.2021
Medlem Bekkevold, Geir Jørgen KrF 02.10.2017-30.09.2021
Medlem Fylkesnes, Torgeir Knag SV 02.10.2017-30.09.2021
Medlem Gjelsvik, Sigbjørn Sp 02.10.2017-30.09.2021
Medlem Grimstad, Carl-Erik V 02.10.2017-30.09.2021
Medlem Henriksen, Kari A 02.10.2017-30.09.2021
Medlem Johnsen, Kristin Ørmen H 02.10.2017-30.09.2021
Medlem Kjerkol, Ingvild A 02.10.2017-30.09.2021
Medlem Lundteigen, Per Olaf Sp 02.10.2017-30.09.2021
Medlem Moxnes, Bjørnar R 02.10.2017-30.09.2021
Medlem Myrli, Sverre A 02.10.2017-30.09.2021
Medlem Tetzschner, Michael H 02.10.2017-30.09.2021
Medlem Thommessen, Olemic H 02.10.2017-30.09.2021
Medlem Wold, Morten FrP 02.10.2017-30.09.2021