Endringer i statsbudsjettet for 2009

Prop. 47 S (2009-2010), unntatt kap. 310, 340 og 341, Innst. 106 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 09.12.2009 Innst. 106 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2009.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2009

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2009