Endringer i reglene om rett til innsyn i Stortingets dokumenter

Innst. 32 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 05.11.2009 Innst. 32 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.11.2009

   Behandlet i Stortinget: 10.11.2009