Representantforslag om Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA)

Dokument 8:8 S (2009-2010), Innst. 136 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Anders Anundsen, Bente Thorsen Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 04.02.2010 Innst. 136 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt å ikke be Regjeringen om å trekke anke i sak mellom staten og Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA). Saken gjelder konsekvenser av tomtefesteinstruksen for Opplysningsvesenets fond. Vedtaket hadde regjeringspartienes støtte (Ap, SV, Sp).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.02.2010

   Behandlet i Stortinget: 11.02.2010