Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen og Bente Thorsen om å be Regjeringen om ikke å anke, eventuelt trekke anke i sak mellom staten og Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA)

Dette dokument

  • Innst. 136 S (2009–2010)
  • Kildedok: Dokument 8:8 S (2009–2010)
  • Dato: 04.02.2010
  • Utgiver: Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
  • Sidetall: 4

Til Stortinget

Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 4. februar 2010

Marianne Aasen

Svein Gjelseth

leder

ordfører