Auka låneramme i Husbanken

Prop. 21 S (2009-2010), Innst. 34 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 10.11.2009 Innst. 34 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Et enstemmig Storting har vedtatt å øke lånerammen i Husbanken med 2 milliarder. Til sammen er lånerammen på 16 milliarder for 2009.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.11.2009

   Behandlet i Stortinget: 27.11.2009