Nordisk samarbeidd

Meld. St. 6 (2009-2010), Innst. 125 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 16.12.2009 Innst. 125 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet meldingen om Nordiske samarbeid. En enstemmig komité fremhever betydningen av arbeidet i Nordisk Råd som en felles arena for nordiske parlamentarikere og støtter den prioriteringen som dette arbeidet gis.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.12.2009

   Behandlet i Stortinget: 07.01.2010