Revisjon av Norsk Tipping AS

Dokument 3:14 (2008-2009), Innst. 340 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 08.06.2010 Innst. 340 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling om Riksrevisjonens utvidede revisjon av Norsk Tipping AS. Undersøkelsen ble satt i gang på bakgrunn av varsling fra en ansatt og har synliggjort flere kritikkverdige og uheldige forhold i Norsk Tipping AS. Komiteen deler Riksrevisjonens syn på at monopolsituasjonen for nasjonale pengespill gir selskapet et særlig ansvar for at driften er ansvarlig og for at selskapet har tillit hos befolkningen. Komiteen er svært kritisk til det som har fremkommet i den utvidede revisjonen og viser til at det åpenbart har eksistert en ukultur i selskapet. Komiteen er tilfreds med at styret i Norsk Tipping har iverksatt en uavhengig granskning. Komiteens flertall ber departementet vurdere om regnskapsrevisjonen i fremtiden kan foretas av en ekstern revisor. Komiteen understreker at det må være full åpenhet om markedsføring og sponsing. Videre stiller komiteen spørsmål ved om ressursbruken har vært forsvarlig.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2010

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2010