Personer med funksjonsnedsettelser

Dokument 3:10 (2008-2009), Innst. 68 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 01.12.2009 Innst. 68 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Riksrevisjonen har undersøkt hvordan tilgjengeligheten til offentlige bygg, transport mv. er for bevegelseshemmede, samt hvordan de statlige virkemidlene på området bidrar til bedre tilgjengelighet. Det kommer frem at personer med nedsatt funksjonsevne opplever betydelige hindringer og at det er behov for større koordinering og økt innsats for å oppnå bedre resultater. Komiteen sier i innstillingen at spørsmålet om bedre tilgjengelighet har vært på den politiske dagsorden lenge, uten at man er kommet helt i mål. Komiteen gir uttrykk for håp om at Barne- og likestillingsdepartementet - i sin nye rolle som pådriver og koordinator - kan bidra til å styrke politikkområdet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2009

   Behandlet i Stortinget: 07.12.2009