Løse forslag til saken

Dokument 8:138 S (2020-2021), Innst. 342 S (2020-2021)

Forslag fremmet under debatt og vedtak

Forslag nr. 1 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


Stortinget ber regjeringen foreta forskriftsendringer som reverserer endringene i NIS-regelverket, slik at NIS-registrerte skip ikke lenger kan gå i cruisetrafikk langs norskekysten eller på Svalbard.

Forslag nr. 2 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


Stortinget ber regjeringen gi kommuner muligheten til å kun tillate cruiseskip med norske lønns- og arbeidsvilkår i sine havner.

Forslag nr. 3 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


Stortinget ber regjeringen innføre krav til bruk av nullutslippsteknologi på alle cruiseskip i norsk territorialfarvann. Det gis unntak for NOR-registrerte skip, som skal være utslippsfrie i verdensarvfjordene fra 2026 og i hele Norges territorialfarvann i 2030.

Forslag nr. 4 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


Stortinget ber regjeringen legge til rette for lavutslippsturisme gjennom blant annet å sikre nattog-forbindelser til utlandet og gode kollektivtransportløsninger som tar turister til verdensarvfjordene.