Løse forslag til saken

Dokument 8:132 S (2018-2019), Innst. 386 S (2018-2019)

Forslag nr. 7 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


Stortinget ber regjeringen i forbindelse med utbygging av elektrisitetsproduksjon fra havvind sikre at den økte produksjonen går til å erstatte fossil energibruk innenlands, øke tilgangen på rimelig og ren energi som konkurransefortrinn for norsk industri og ivareta leveringssikkerheten til forbrukere. Det skal ikke legges til rette for eksport av ny kraftproduksjon fra havvind.