Løse forslag til saken

Dokument 3:6 (2018-2019), Innst. 411 S (2018-2019)

Forslag nr. 1 fra Mathisen, Bente Stein på vegne av kontroll- og konstitusjonskomiteen


I

Stortinget ber Riksrevisjonen om å undersøke hvordan myndighetene har ivaretatt sitt ansvar når det gjelder:

- Gransking og klargjøring av årsakene til at Alexander L. Kielland-ulykken inntraff, og om granskingen har kartlagt ansvarsforholdene rundt ulykken tilstrekkelig.
- Oppfølging av anbefalinger fra granskingsarbeidet, herunder implementering av tiltak for å forebygge og forhindre nye ulykker.
- Oppfølging av de etterlatte og overlevende.