Løse forslag til saken

Dokument 8:15 S (2018-2019), Innst. 138 S (2018-2019)

Forslag nr. 27 fra Moxnes, Bjørnar på vegne av Rødt


Stortinget ber regjeringen endre Avinors mål om 4 pst. årlig trafikkøkning til 4 pst. årlig trafikknedgang.

Forslag nr. 28 fra Nævra, Arne på vegne av Sosialistisk Venstreparti


Stortinget ber regjeringen utrede en innføring av en klimadeklarasjon som forteller om flyreisens klimagassavtrykk ved kjøp av flybilletter og komme tilbake til Stortinget med dette senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2020.