Løse forslag til saken


Forslag nr. 1 fra Navarsete, Liv Signe på vegne av Senterpartiet


Stortinget ber regjeringa leggje fram ei sak for Stortinget om eventuell deltaking i EU sitt forsvarsfond og andre forsvarspolitiske område som ikkje er ein del av EØS-avtalen.