Løse forslag til saken

Dokument 8:54 S (2017-2018), Innst. 98 S (2017-2018)

Forslag fremmet under debatt og vedtak

Forslag nr. 1 fra Reiten, Steinar på vegne av Kristelig Folkeparti


Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet 2019 fremme forslag om å gjeninnføre bilstønadsordningen for type 1-biler for personer i varig tilrettelagt arbeid.