Finn saken

Fra nyere tid

Under fanen Fra nyere tid finner du saker frem til inneværende sesjon. Disse oppdateres fortløpende og representerer den løpende parlamentariske saksbehandlingen. Det er mulig å avgrense opplistingen.

De enkelte sakssidene inneholder ytterligere informasjon om sakens status, vedtak, lenker til relevante dokumenter, aktuelle komitéhøringer etc.

Innholdet i nyere tid-fanen stammer fra ulike perioder. Det finnes referanseinformasjon om saker fra sesjonen 1986–1987 til i dag, men først fra sesjonen 1998–1999 er alle dokumenttyper på plass. 

Oversikt over innholdet

 • Innstillinger fra 1994–1995 (fra eldre sesjoner finnes Innst. S. nr. 104–215 (1993–1994) og Innst. S. nr. 248 (1991–1992) elektronisk på nettstedet)
 • Representantforslag (Dokument 8) fra 1998–1999
 • Dokumenter fra 1995–1996 (fullstendig fra 1998–1999)
 • Redegjørelser fra 1998–1999
 • Fra regjeringen: Proposisjoner fra 1996–1997(når det gjelder St.prp. 1 (Statsbudsjettet), er bare enkelte av fagproposisjonene og tilleggene søkbare for perioden 1996/97 og 1997/98)
 • Fra regjeringen: Meldinger fra 1996–1997 (det vil også finnes enkelte meldinger fra tidligere sesjoner)

Historiske dokumenter

Under fanen Historiske dokumenter finner du historiske saker med tilhørende digitaliserte utgaver av stortingsforhandlingene.

Velg underfanen «Stikkord og tema» for å slå opp i stikkord og temaer fra registrene og se saker tilknyttet disse, eller «Publikasjonstitler» for å finne en spesifikk publikasjon. 

Velg fanen «Talerregister» for tilgang til referater og innlegg av representanter/statsråder tilbake til 1857.

Avgrens utvalget

Avgrens utvalget

Finn saken etter

(1 - 20 av 62)

Juni 2020 (7)

April 2020 (2)

Mars 2020 (6)

Februar 2020 (1)

Desember 2019 (41)

 • Endringar i statsbudsjettet 2019 under Arbeids- og sosialdepartementet

  Prop. 16 S (2019-2020), Innst. 98 S (2019-2020)

  Endringar i statsbudsjettet 2019 under Arbeids- og sosialdepartementet

  Departement: Arbeids- og sosialdepartementet
  Saksordfører: Wiborg, Erlend
  Debattert: 19.12.2019
  Votert: 19.12.2019

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Ny saldering av statsbudsjettet 2019

  Prop. 28 S (2019-2020), Innst. 133 S (2019-2020)

  Ny saldering av statsbudsjettet 2019

  Departement: Finansdepartementet
  Saksordfører: Asheim, Henrik
  Debattert: 19.12.2019
  Votert: 19.12.2019

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Endringar i statsbudsjettet 2019 under Forsvarsdepartementet

  Prop. 13 S (2019-2020), Innst. 118 S (2019-2020)

  Endringar i statsbudsjettet 2019 under Forsvarsdepartementet

  Departement: Forsvarsdepartementet
  Saksordfører: Elvenes, Hårek
  Debattert: 17.12.2019
  Votert: 19.12.2019

  Budsjett | Debatt og vedtak
 • Endringar i statsbudsjettet 2019 under Olje- og energidepartementet

  Prop. 26 S (2019-2020), Innst. 97 S (2019-2020)

  Endringar i statsbudsjettet 2019 under Olje- og energidepartementet

  Departement: Olje- og energidepartementet
  Saksordfører: Kjenseth, Ketil
  Debattert: 17.12.2019
  Votert: 19.12.2019

  Budsjett | Debatt og vedtak