Representantforslag om redusert arbeidsgiverperiode I i kombinasjon med lønnskompensasjon, samt dekning av tapt varelager

Dette dokument

  • Representantforslag 187 S (2020–2021)
  • Fra: Sigbjørn Gjelsvik, Per Olaf Lundteigen, Willfred Nordlund og Geir Pollestad
  • Sidetall: 2

Innhold

Til Stortinget
25. mars 2021

Sigbjørn Gjelsvik

Per Olaf Lundteigen

Willfred Nordlund

Geir Pollestad