Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad, Kjersti Toppe og Nicholas Wilkinson om at maksimalt antall prikker før inndragning av bevilling skal være åtte, ikke tolv

Innhold

Til Stortinget
12. april 2018

Olaug V. Bollestad

Kjersti Toppe

Nicholas Wilkinson