Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen fremme et forslag om å innføre lokale mobbeombud i hvert fylke eller hver region.