Representantforslag om tiltak for å redusere matsvinn

Dette dokument

  • Representantforslag 9 S (2016–2017)
  • Dato: 13.10.2016
  • Fra: Line Henriette Hjemdal, Rigmor Andersen Eide og Geir Sigbjørn Toskedal
  • Sidetall: 4
Til Stortinget
13. oktober 2016

Line Henriette Hjemdal

Rigmor Andersen Eide

Geir Sigbjørn Toskedal