Representantforslag om en nasjonal strategi for digitalisering og oversikt over den digitale tilstanden i norsk skole

Dette dokument

  • Representantforslag 4 S (2016–2017)
  • Dato: 04.10.2016
  • Fra: Trond Giske, Marianne Aasen, Martin Henriksen, Tone Merete Sønsterud og Christian Tynning Bjørnø
  • Sidetall: 4
Til Stortinget
4. oktober 2016

Trond Giske

Marianne Aasen

Martin Henriksen

Tone Merete Sønsterud

Christian Tynning Bjørnø