Representantforslag fra stortingsrepresentantene Guri Melby, Iselin Nybø, Abid Q. Raja og Sveinung Rotevatn om en helhetlig tros- og livssynspolitikk

Til Stortinget
11. desember 2015