Stortinget - Møte tirsdag den 2. februar 2021

Dato: 02.02.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Dagsorden

Møtet slutt kl. 19.02.